Célok

Budapest egyedülálló építészeti értéke a pesti Nagykörút. Kiemelt jelentőséggel bír, mind a Főváros lakossága, mind az ide látogatók számára. A jelentős turisztikai és kereskedelmi vonzerejével együtt járó jelenségek - mint a földszinti homlokzatok vizuális túlterheltsége, a közterületek egyre intenzívebb használata - pont a vonzalmat megalapozó szép látványt rontják el. A körút az itt elhelyezkedő patinás régi épületektől válik értékessé, amelyek fenntartása és megóvása többletfeladatokat ró az itt üzemelő vállalkozásokra, szabályozása feladatokat jelent a Főváros számára.


Ez a honlap segítséget kíván nyújtani a nagykörúti üzletportálok építészeti értékeinek és arculatának jobbá tételéhez. Ehhez a körutat alapvetően meghatározó történeti építészet és a mai kor kereskedelmi igényeiből fakadó ellentmondások feloldására van szükség. Az oldalon megtalálható fotódokumentáció tartalmazza a körút mind a 250 házának földszinti üzletsorát, kiegészítve a fővárosi és kerületi szabályozások összesített szempontjai alapján végzett elemzéssel, amely a földszinteken, kapualjakban és portálokon megjelenő szabálytalanságokat jelöli.


Az elemzés felhívja a figyelmet a szabályokat be nem tartó és az esztétikailag zavaró, kerülendő megoldásokra is. A látogató az egyes épületekhez kapcsolódó adatokból információkat kaphat az építés körülményeiről, az archív fotók és tervrajzok pedig az épületek eredeti állapotának bemutatására szolgálnak, valamint megidézik a körút egykori nagyvonalú hangulatát. Az információk kiegészülnek az üzletek előtti közterületek felmérési rajzaival, amelyek főleg az ügyintézés, és a tervezés során jelentenek gyakorlati segítséget. A fent kitűzött célok eléréséhez útmutatóul szolgálnak egyrészt a konkrét épületekre javasolt építészeti megoldások, másrészt a honlapon összegyűjtött külföldi és hazai megvalósult példák. Az oldal segítséget kíván nyújtani az egyes üzlethelyiségek tulajdonosainak, bérlőinek, illetve az általuk felkért tervezőknek a problémák feltárásban, és a mindenki számára elfogadható - a főváros épített örökségéhez méltó - eszközökkel történő megoldásában.


Mi a teendőm, ha át szeretném alakítani a Nagykörútra néző üzletem portálját?

A folyamat kezdetekor javasolt szakember, építész felkeresése. Egy felkészült szakember segít az alábbi pontokban foglaltak közös értelmezésében és betartásában.
1. épület adatlapjának, archív képeinek és tervrajzainak áttanulmányozása
2. üzletportál jelenlegi problémáinak megismerése - ebben segítséget nyújt a honlap adott címhez tartozó "elemzés" füle
3. kerületi, homlokzat átalakításra vonatkozó rendeletek megismerése (kerületi városépítési szabályzat, reklám-rendeletek, közterület használat szabályozása, stb.)
4. az épület építészeti örökségvédelmi szintjéből adódó, kerületinél szigorúbb előírások megismerése (műemlékekre, műemléki jelentőségű területekre, illetve fővárosi helyi védelemre vonatkozó jogszabályok)
5. a kerületi építési hatóság, főépítészi iroda felkeresése, és a szükséges egyeztetések lefolytatása, az átalakítás megtervezése
6. előírások által kijelölt eljárás lefolytatása az elkészült tervek beadásával


A Nagykörút földszinti homlokzataira vonatkozó jogszabályok

A Nagykörút jelentős, egyedi építészeti karakterrel rendelkező területe a fővárosnak, ahol kiemelten fontos a közterület és a kapcsolódó homlokzatok földszinti részének esztétikus és minőségi kialakítása. Ezért bármilyen szintű beavatkozáshoz, átalakításhoz több jogszabály, rendelet és szabályozás ismerete szükséges.


A Nagykörút egyes körútszakaszait a főváros és 6 kerület szabályozása érinti. A közterület használat módját a főváros szabályozza, az épületek földszinti kialakítására és reklámhordozó berendezések elhelyezésére kerületi szabályok vonatkoznak, amelyek kisebb-nagyobb mértékben eltérőek lehetnek, de az alapvető irányelvek megegyeznek.


Az alábbi táblázat kerületenkénti bontásban a földszinti homlokzatok és portálok felújítására és átalakítására vonatkozó előírásokat összegzi, emellett a reklámhordozó berendezések kialakítási szabályait foglalja össze vázlatosan:


A részletes, általános követelményeket az önkormányzatok kerületi építési szabályzata tartalmazza önkormányzati rendelet formájában, az épületek helyi (fővárosi vagy kerületi) védettségéből adódó további követelményeket az önkormányzatok helyi értékvédelemről szóló rendelete tartalmazza. A rendeletek szövege az alábbi listából érhető el:


5. kerület

6. kerület

7. kerület:

8. kerület:

9. kerület

13. kerület


Fővárosi rendeletek:Az eddigiekben tárgyalt jogszabályokon felül minden épület esetében lényeges megállapítani, hogy az építészeti örökség védelmének melyik szintjén védett (műemlék (M); műemléki jelentőségű terület (MJT); műemléki környezet (MK); fővárosi helyi védettség (FHV); kerületi helyi védettség), mivel ez alapján a kulturális örökségvédelméről, az építészeti örökség helyi védelméről szóló jogszabályok betartása is elengedhetetlen.

Ezt a kerületi rendeleteken kívül az alább jogszabályok szabályozzák:A honlapon lévő jogszabályok tájékoztató jellegűek, amelyeket évente frissítünk. A hatályos jogszabályok a kerületek honlapjain találhatók.Impresszum