Problémák és megoldások

A Nagykörút szerethető hangulatát, legfőbb értékét a széles járdákat övező patinás, régi épületek adják. Ezen értékes örökség fenntartása és megóvása komplex feladat, amelyben kulcsszerepe van az itt üzemelő vállalkozásoknak. Az épületek földszintjének kialakítása az elmúlt 100-120 év során folyamatosan követte a bennük helyet kapó vendéglátóhelyek és üzletek hirdetési és területi igényeit. Ez a folyamat mára az eredeti nagyvonalú építészeti karakter elvesztésével fenyeget. A sok részre töredezett, elaprózódott, homlokzatdarabok a legtöbb esetben szervetlen kapcsolatban állnak az épület eredeti szerkesztési rendjével. A finom, kiegyensúlyozott történeti arányrendszerekben kitalált homlokzatok hirdetőfelületekké silányodnak, a reklámok egymásra licitálva váltak egyre harsányabbá színükben és felületükben egyaránt.
A jelenlegi problémák sokféleségében az alábbi szempontok alapján különböző csoportokat képeztünk, amelyek szerint megoldási javaslatot adunk, és megépült jó példákat mutatunk.

Alapelvek, szabályozásnak való megfelelés

Az egyedi hangulatú városképnek és az épületek meglévő értékeinek megóvását biztosítja több vonatkozó jogszabály, illetve az a tény, hogy minden épület az építészeti örökség védelmének valamelyik szintjén védettséget élvez. Ennek a bonyolult szabályrendszernek az előírásait nem minden esetben tartják be az üzlettulajdonosok. A szabályok értelmezésében, rendszerezésében segítséget kíván nyújtani ez a honlap is.

Az egyes épületek üzletsávjainak a hatályos jogszabályoknak való megfelelősége az adott épület, majd az “elemzés” nézet kiválasztásával érhető el. A területre vonatkozó jogszabályokról bővebben az “általános információk” menüpontban olvashat.
A visszatérő, jellegzetes szabálytalanságokat az alábbiakban összegezzük, ezen elvek betartásával jó eséllyel elkerülhető a szabálytalanság, és az azt sújtó szankció:

1. A reklámfelületek száma, mérete színe nem dominálhat az épület látványában, számuk, méretük a lehetőségekhez képest minimálisra csökkentendő

2. Az üzlethelyiséget kiegészítő minden berendezési tárgy (pl:riasztó fény és hangjelző, valamint a légkondiícionáló berendezés kültéri egysége, árnyékoló szerkezetek) egységes terv alapján, lehetőleg egyszerre, rejtetten helyezendő el

3. A kialakításhoz az épület eredeti logikáját kell alapul venni: a nyílástengelyek helyét, az üvegezés síkját, a szín és anyaghasználatot

4. Törekedni kell a meglévő, építéskori szerkezetek megtartására, restaurálására, esetleges újraépítésére

5. A legegyszerűbb homlokzatot érintő beavatkozás során is javasolt építész tervező bevonása, aki értelmezi a területre vonatkozó összetett szabályokat, és segít az adott feladat esztétikailag megfelelő megoldásának kialakításában

A fenti elvek megvalósulását az alábbi javaslatokon, meglévő példákon mutatjuk be:


Javaslatminták a portálok átalakítására

 


Szent István krt.
Teréz krt.
Erzsébet krt.
József krt.
Ferenc krt.

Az eredeti homlokzati architektúra

A Nagykörút történeti homlokzatainak nagy része lyuk-architektúrás szerkesztésű: az ajtók, ablakok ritmusa, mérete képezi a kompozíció alapját. Bizonyos épületeken eredetileg egyáltalán nem számoltak kereskedelmi funkcióval, csak egy kapu, és ablakok nyíltak a körútra. Ahol mégis találunk eredetileg is üzlethelyiségnek szánt bejáratot, ott többnyire az emeleti lakások ablakaival megegyező szélességű bejáratok épültek. Emellett eredetileg is kereskedelmi funkciónak szánt, nagy felületen üvegezett kialakításra is van néhány példa.

TERÉZ KÖRÚT 36.
Eredeti lyuk-architektúrás homlokzat visszaállítása

JÓZSEF KÖRÚT 41.
Majdnem eredeti állapotban megmaradt lyuk-architektúrás homlokzat felújítása

ERZSÉBET KÖRÚT 26.
Eredetileg is nagy megnyitásokkal rendelkező homlokzat felújítása

TERÉZ KÖRÚT 46. – MEGLÉVŐ
Igényesen felújított, restaurált lyukarchitektúrás homlokzat

JÓZSEF KÖRÚT 16. – MEGLÉVŐ
Eredetileg is nagy megnyitásokkal rendelkező restaurált homlokzat

Dobozportálok

A földszinti sáv eredeti nyílás-osztása sok esetben már nem található meg építéskori formájában. Az 1930-as években a világháború, és a gazdasági világválság után az eredeti tulajdonosok a földszinti ingatlanok eladásából fedezték káraikat. A ház tulajdoni egységének felbomlásával indult el a formai szétesés folyamata is: az épületek nagy részén nagyobb árubemutató felületet biztosító dobozportálok létesültek, amelyek már nem igazodtak a korábbi ritmus- és arányrendszerhez, de igényes szerkezeti kialakításukkal még többnyire megőrizték a körút nagyvonalú karakterét. Az eredeti dobozportálok elenyésző része található csak meg napjainkban, részben a háborús és ’56-os sérülések miatt lebontásra kerültek, vagy igénytelen, olcsó anyagokból épültek újra.
Dobozportál létesítése, felújítása során mérlegelni kell az eredeti nyílásosztás visszaállításának, vagy az esetlegesen még meglévő régi dobozportál restaurálásának lehetőségét. Ha ezek nem megvalósíthatóak (pl.:a nyílást kiváltották, a régi dobozportál már elbontásra került), akkor lehetőség van magas minőségű anyagok és igényes szerkezetek használatával a dobozportálok újraépítésére.

TERÉZ KÖRÚT 45.
Megmaradt, 1930-as évekből származó dobozportál felújítása

FERENC KÖRÚT 38.
Egységes kialakítású portálszerkezet helyreállítása

SZENT ISTVÁN KÖRÚT 18.
Különböző szerkezeti kialakítású dobozportálok összehangolása

SZENT ISTVÁN KÖRÚT 27. – MEGLÉVŐ
Igényes kialakítású dobozportál (Szövet és Méteráru)

JÓZSEF KÖRÚT 67. – MEGLÉVŐ
Épülethez illeszkedő arányú dobozportál (fodrászüzlet)

Visszaalakíthatóság

A dobozportálok 1930-as évekbeli létesítésekor, a háborús károk kijavítása során és a közlekedési csomópontok közelében folyatott “árkádosítás’ megvalósításakor sok esetben az épület tartószerkezeti rendszerét megváltoztatva, nyílásokat kiváltva alakították át a homlokzatot. Ezeken a helyeken az eredeti architektúra ésszerű keretek között nem restaurálható, ezért itt házanként egységes, új dobozportál kialakítására van lehetőség, vagy ha a nyílások rendszere engedi, a meglévő nyílástengelyekhez igazodó, a portálok falsíkon belüli üvegezése javasolt.

SZENT ISTVÁN KÖRÚT 21.
Szerkezetileg jelentősen átalakított 2 szint magas homlokzat

FERENC KÖRÚT 7.
Szerkezetileg átalakított homlokzat dobozportál visszaépítésével

ERZSÉBET KÖRÚT 13.
Szerkezetileg átalakított, műemlék portálszerkezet restaurálása

ERZSÉBET KÖRÚT 36. – MEGLÉVŐ
Szerkezetileg átalakított földszint dobozportálos átalakítása (cipőbolt)

TERÉZ KÖRÚT 14. – MEGLÉVŐ
Szerkezetileg jelentősen átalakított földszint síkban tartott portál (bank)

Tagoltság

Az idők során az épületek kezdetben egységes tulajdoni struktúrája átalakult. Házanként átlagosan 3-4 darab, de akár 6-8 egymástól független működő üzlet is nyílik a körútra. Az összkép ezért házanként rendkívül heterogén, de a portálok a legtöbb esetben egyenként sem illeszkednek a ház homlokzatához. A nagykörút presztízséhez illő kialakítás egyik lehetősége, ha egy épületen belül minden portál azonos típusú kialakítást alkalmaz, pl: minden üzlet a meglévő nyílásokon belül marad. Ha már nem megoldható a kirakatok eredeti nyílásosztásban való kialakítása sem, akkor a több üzletre tagolt homlokzaton az összehangolt szín- és anyaghasználattal, illetve a reklámfelületek egymással harmonikus vagy egységes kialakításával kell a portálokat felújítani.

ERZSÉBET KÖRÚT 16.
Funkcionálisan közepesen tagolt homlokzat

JÓZSEF KÖRÚT 85.
Funkcionálisan nem tagolt homlokzat

JÓZSEF KÖRÚT 48.
Funkcionálisan tagolt, műemlékileg védett homlokzat

SZENT ISTVÁN KÖRÚT 7. – MEGLÉVŐ
Több funkcióegység portálszerkezetének összehangolása

ERZSÉBET KÖRÚT 27. – MEGLÉVŐ
Egy funkcióegység épülethez illeszkedő megjelenése


Egyéb pozitív példák

KIESELBACH GALÉRIA, Szent István körút 5.

eredeti lyukarchitektúra, modern nyílászáróval

STRÜMMER ÉDESSÉGBOLT, Teréz körút 36.

eredeti lyukarchitektúra, hagyományos nyílászáróval

GUCCI, ROBERTO CAVALLI, Andrássy út Budapest

eredeti lyukarchitektúra, modern nyílászáróval

FRANCK MULLER, Andrássy út Budapest

eredeti lyukarchitektúra, modern nyílászáróval

INTIMISSIMI, CALZEDONIA, Teréz körút 18.

eredeti lyukarchitektúra, modern nyílászáróval, a gépészet elrejtésével

CAPSULA, Andrássy út Budapest

eredeti lyukarchitektúra, modern nyílászáróval

LOUIS VUITTON, Andrássy út Budapest

eredeti lyukarchitektúra, modern nyílászáróval

SBERBANK, Teréz körút 46.

eredeti lyukarchitektúra, modern nyílászáróval

GUESS, Andrássy út Budapest

eredeti lyukarchitektúra, hagyományos nyílászáróval

BURBERRY, Andrássy út Budapest

eredeti lyukarchitektúra, modern nyílászáróval

HÖGL, Andrássy út Budapest

eredeti lyukarchitektúra, hagyományos nyílászáróval

MONCLER, Andrássy út Budapest

eredeti lyukarchitektúra, hagyományos nyílászáróval

SZÉPSÉGSZALON, József körút 67.

modern dobozportál

ERNST GALÉRIA, Budapest, V. kerület, Zrínyi utca 14.

modern dobozportál

Mára elpusztult, a két világháború között készült igényes budapesti üzletportálok. (Kossuth Lajos utca és Erzsébet körút) Kép: Tér és forma, 1936

A Münchengrätzi Cipőgyár Rt. üzlete és a Fábián cipőbolt a két világháború között épült Budapesten.

MONOCLE ÜZLET, George Street, London. Forrás

modern dobozportál

IWC, Rue de le Paix Paris

modern dobozportál

FURLA ÜZLET, New York

modern dobozportál

BURMA ÉKSZERÜZLET, 16 rue de la Paix, Párizs

modern dobozportál

STELLA LUNA, Paris

hagyományos dobozportál

HERVÉ GAMBS, Paris

hagyományos dobozportál

BILLYS BAKERY, Franklin Street New York

hagyományos dobozportál

BITE, Teréz körút 62.

hagyományos dobozportál

STARBUCKS COFFEE, New Orleans

hagyományos dobozportál

GIRRARD PERREGAUX, Madison Avenue New York

igényes, nagyméretű portálüvegezés

LEVI´S ÜZLET, Avenue des Champs-Élysées, Párizs

igényes, nagyméretű portálüvegezés

SZÖVET ÉS MÉTERÁRU, Szent István körút 27.

igényes, nagyméretű portálüvegezés

BETTWAREN POSCH, Reschgasse 11., Bécs.

igényes, nagyméretű portálüvegezés

CHRISTOPHER KANE, London

igényes, nagyméretű portálüvegezés, beépített árnyékolóval

LOUIS VUITTON, Grand Rue Luxembourg

igényes, nagyméretű portálüvegezés, beépített árnyékolóval

DOLCE&GABBANA, Berlin

eredeti nagy portálüvegezés rekonstrukciója

SPAR, Erzsébet körút 27.

eredeti nagy portálüvegezés rekonstrukciója

ISTYLE, Andrássy út Budapest

eredeti nagy portálüvegezés rekonstrukciója

KARL LAGERFELD, Regents street London

eredeti nagy portálüvegezés rekonstrukciója

GRAND HOTEL HUNGARIA, József körút 16.

eredeti nagy portálüvegezés rekonstrukciója