Adatok

  • Helyrajzi szám: 25032
  • Építtető/építész: Herz Tivadar és Herczog Péter / Ray Dezső
  • Építés éve: 1886
  • Védettségi szint: Fővárosi helyi egyedi védelem, Forster Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda Műtárgy-nyilvántartási azonosító:85292

  • Közterület


Javaslat

Az épület eredeti homlokzati terve alapján megállapítható, hogy eredetileg három földszinti, és egy pinceszinti helyiséget lehetett megközelíteni a körút felől. Az üzletek száma napjainkban változatlan, azonban elrendezésük teljesen megváltozott. A sarokbejárat keletkezési időpontja (1945) háborús belövésre, és az emiatt teljesen átalakított homlokzati tartószerkezetre enged következtetni. A műemléki védettségű sarokbejárat által meghatározott, másfél szint magas dobozportálok szerkesztési elveit kell az épület vonatkozásában egységesíteni. A cégfeliratok elhelyezésére a portál dobozok felső tömör sávját javasoljuk felhasználni, és az üvegfelületek mentesítését mindenféle felirattól. A kapu két oldalán helyet kapó kirakatszekrények lebontandók, a bennük jelenleg lévő szöveges hirdetések a kapubélletben, vagy az épülethez illeszkedő fém táblán pótolhatók.